Herroepen

Herroepingsrecht
je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dagtekening van de welkomstbrief waarbij de Seniorenvoordeelpas is bijgesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, zoals die hieronder is opgenomen, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Gegevens
Postadres 
Postbus 6037 
5600 HA  Eindhoven 

E-mailadres 
klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl

—————————————————————————————————

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aan: Senicom B.V., Grote Berg 18a, 5611 KK Eindhoven, e-mail: klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl.

Ik/Wij(*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de dienst “Seniorenvoordeelpas”, herroep/herroepen(*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

———————————————————————————

Download herroepingsformulier