Opzeggen

Opzeggen kan op het moment dat je de herroepingstermijn van 14 dagen hebt gepasseerd. Je kan op ieder gewenst moment opzeggen. Tevens is het altijd mogelijk om na het opzeggen van jouw lidmaatschap weer opnieuw een lidmaatschap aan te gaan. Mocht je op willen zeggen dan leggen wij u uit hoe je dit kunt doen.

Uw huidige lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap – behoudens opzegging – automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Deze voor onbepaalde tijd voortgezette overeenkomst is steeds opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De wijze waarop de overeenkomst kan worden opgezegd en de gevolgen van de opzegging staan hieronder. Informatie over de looptijd van je lidmaatschap kan je opvragen via e-mail klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl.

Opzegging van het lidmaatschap
Indien het lid het lidmaatschap na 1 jaar niet wenst voort te zetten, dient deze te worden opgezegd met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar. De opzegging geschiedt in het eerste jaar tegen het einde van het betreffende jaar. Indien de opzegging niet uiterlijk 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar geschiedt, wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd voortgezet. Het voor onbepaalde tijd voortgezette lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging 1 maand later.
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door middel van het sturen van een e-mail naar: klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl of door het invullen van een formulier in de online omgeving nadat het lid is ingelogd. Onderaan dit bericht staat het opzegformulier, deze kan je invullen.

Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd, behalve in het geval van een verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dan ontvangt u naar rato het lidmaatschapgeld terug. Na opzegging kan het lid nog gedurende de resterende contractperiode gebruik maken van alle voordelen van de Seniorenvoordeelpas.